มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายกจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย” แก่กลุ่มครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี ตามโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มภาคตะวันออก 2 กับหัวข้อบรรยาย “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ Edlru (Distance Learning Rajbhat University” โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการอบรมดังกล่าว ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 22.00 น. ณ ห้องประชุมท่างาม ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *