มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้าร่วมประชุม “เตรียมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 4 กันยายน 2563”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย นางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการนักศึกษา เข้าร่วมประชุม “เตรียมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 4 กันยายน 2563” ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE นอกจากนี้ยังมีการเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงมินิคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ในวันดังกล่าวอีกด้วย โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *