มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้าร่วมประชุม “คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 3/2563”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เข้าร่วมประชุม “คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 3/2563” โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในการประชุม ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ในวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *