มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563” โดยมี รองศาสตราจารย์อุดม พรประเสริฐ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการกล่าวมอบโอวาทและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์ สวนดุสิต” และนอกจากนี้ยังมีการชี้แจงหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต โดย อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ อาจารย์และประธานหลักสูตรฯ พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมออนทัวร์พาชมสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *