มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดประชุม “การติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะ ทางกาย ศูนย์ฯนครนายก ประจำเดือนสิงหาคม 2563”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับ สำนักกิจการพิเศษ นำโดย ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ จัดประชุม “การติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะ ทางกาย ศูนย์ฯนครนายก ประจำเดือนสิงหาคม 2563” เพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินงานในการร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งตอบรับกับนโยบายการป้องกันโรคระบาดโควิด – 19 ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *