มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามระบบ SDU QA

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน กรรมการ และ อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ เลขานุการ เข้าตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตร 543 อาคาร 5

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *