ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ นครนายก ในนามของคณะกรรมการสโมสรไลออนส์นครนายก ร่วมกับบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำกัด จัดกิจกรรมมอบแว่นสายตาให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 269 คนจาก 48 โรงเรียน เพื่อป้องกันความพิการทางสายตา โดยมีไลออนส์ไพศาล เพชรโรจน์ ประธานฝ่าย Sight for kid เป็นประธานในพิธีส่งมอบแว่นสายตาให้กับผู้แทนโรงเรียนต่างๆ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมอาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก