มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก จัดโครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 “กิจกรรมลอยน้ำเป็นเล่นน้ำได้” แก่เยาวชนอายุ 7- 16 ปี ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก