มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี เนื่องโอกาสที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี เนื่องโอกาสที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 -16.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *