มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการร่วมแข่งขันออกแบบชุดผ้าไทยในโครงการ “Yong Designer Contest ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ” โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการร่วมแข่งขันออกแบบชุดผ้าไทยในโครงการ “Yong Designer Contest ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ” จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีนางนิภาพรรณ เทียมธรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งการออกแบบของนักศึกษาเป็นการออกแบบชุดโดยใช้ผ้าขาวม้าที่ชุมชนลาวเวียงเป็นผู้ทอขึ้น และเลือกใช้สีกรมและสีขาวซึ่งเป็นสีการแต่งกายประจำท้องถิ่นของชาวลาวเวียง สีแดงมีความหมายมาจากความรักและความสามัคคีของชาวลาวเวียงและชาวนครนายก และชุดที่ออกแบบยังมีพื้นสีเดียวกับธงชาติไทยให้ความหมายถึงความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันของชาติอีกด้วย โดยชาวลาวเวียงมีต้นกำเนิดมาจากการอพยพถิ่นฐานของชาวลาวเมืองเวียงจันที่ย้ายรากฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งกระจายอยู่ด้วยกันหลายจังหวัด เช่น บึงกาฬ สระบุรี ราชบุรี นครนายก เป็นต้น ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง จังหวัดนครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *