มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ฯ นครนายก จัดกิจกรรมเปิดบ้าน “โครงการค่ายครุเยาวชน ครูสร้างคน คนสร้างครู ประจำปีการศึกษา 2564”

เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมเปิดบ้าน “โครงการค่ายครุเยาวชน ครูสร้างคน คนสร้างครู ประจำปีการศึกษา 2564” ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน ทำกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู รับชมการแสดงละครนิทานภาษาอังกฤษ การประดิษฐ์สื่อการสอนต่างๆ ผ่านพี่ๆนักศึกษาต้นแบบ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในการกล่าวเปิดงานและมอบแนวทางในการศึกษาต่อสาขาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพุดคุยแบ่งปันประสบการณ์การเป็นครูปฐมวัยโดยพี่ๆศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานในเส้นทางอาชีพเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยโดยคณะอาจารย์หลักสูตรฯ กิจกรรมพี่เทคน้องเทค ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง สร้างความสนุกสนานและความประทับใจระหว่างพี่นักศึกษาและน้องๆจากโรงเรียนต่างๆเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 5 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *