มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก นำโดย คณะอาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จัดการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การยื่นเอกสารเพื่อ ขอสำเร็จการศึกษา และการเตรียมตัวขอใบประกอบวิชาชีพครู” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *