มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ “การนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่” ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยนางเอมิกา รัตนมาลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นครนายก และคณะเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ “การนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่” ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม โดยเป็นงานบริการวิชาการร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงาบประมาณ เพื่อภูมิภาคและจังหวัดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *