มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดพิธีมอบประกาศณียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ในโครงการความร่วมมือหลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยอาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม อาจารย์ประจำหลักสูตร ฯ จัดพิธีมอบประกาศณียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรเตรียมครู (Pre-teacher program) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก กับโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ เพื่อเพิ่มโอกาส และทักษะให้ผู้เรียนในการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับการเลือกศึกษาต่อและเลือกอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *