มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดงาน “วิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประประเทศ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดงาน “วิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประประเทศ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ ในการร่วมกันวิภาคกลุ่มทดลองในการใช้โปรแกรม เพื่อทดสอบหลักสูตรการอบรม และรับมอบใบประกาศนียบัตร ในการจบหลักสูตร โดยมีบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม coffee shop อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย สวนดุสิต นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *