มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดคลาสติว+ตะลุยข้อสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยอาจารย์รวี ศิริปริชยากร อาจารย์หลักสูตรฯ จัดคลาสติว+ตะลุยข้อสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาโดยมีทั้งรูปแบบ Online และ รูปแบบ Onsite เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการเตรียมตัวเพื่อทวนความรู้ก่อนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  ก่อนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น ห้องเรียน 535 อาคารเรียน 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *