มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดนิทรรศการแสดงผลงานการประดิษฐ์สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดนิทรรศการแสดงผลงานการประดิษฐ์สื่อสำหรับการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก โดยภายในงานมีการแสดงผลงานการสื่อออกแบบประดิษฐ์ที่มีความหลากหลายให้ผู้เล่นได้เลือก นอกจากนี้ยังช่วยในการส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เล่นอีกมากมาย เช่น การขยับร่างกายจากการเล่นสื่อช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ การพัฒนาทางด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์และการส่งเสริมทักษะในกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเรียน 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *