มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้าร่วมประชุมใน “โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร ร่วมกับ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง” โดยสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมประชุมใน “โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร ร่วมกับ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง” ซึ่งจัดตั้งโดยสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มอบความรู้เกี่ยวสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิ๋วแต่แจ๋ว พ.ศ. 2563 -2567” และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกภาคส่วนอีกด้วย ทั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *