มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตใหม่

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตใหม่ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ใกล้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาในโอกาสพิเศษ และมีนายศรชัย อุตเสนนอก ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ มาร่วมกล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษา และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์มุทิ ทาคำแสน อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตและคณะอาจารย์ มาถ่ายทอดความรู้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตใหม่ในครั้งนี้อีกด้วย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ ฯ นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *