มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมส่งมอบกล่องการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก
จัดกิจกรรมส่งมอบกล่องการเรียนรู้ Hybrid Learning Box กิจกรรม Online Learning Journey
สื่อการสอนยุคโควิด 19 ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยแบ่งการส่งมอบออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การส่งมอบถึงบ้านนักเรียน การจัดส่งทางไปรษณีย์และการเดินทางมารับที่โรงเรียนด้วยตนเอง ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติได้ใช้มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ตามแนวทางการศึกษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2564

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *