มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ ฯ นครนายก ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสวนเกษตรปลอดภัยพื้นที่ 10 ไร่ (โรงสีข้าว)

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ พร้อมบุคลากร ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสวนเกษตรปลอดภัยพื้นที่ 10 ไร่ (โรงสีข้าว) ซึ่งขณะนี้ได้มีการเตรียมพื้นที่ในการปลูกฝรั่งพันธุ์หงเปาสือในพื้นที่ดังกล่าวและจะมีการปลูกพืชพันธุ์อื่น ๆ ตามลำดับอีกด้วย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ พื้นที่ 10 ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จังหวัดปราจีนบุรี

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *