มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมส่งมอบกล่อง การเรียนรู้ ครั้งที่ 3 สำหรับนักเรียนระดับบ้านสาธิต

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมส่งมอบกล่องการเรียนรู้ Hybrid Learning Box กิจกรรม Online Learning Journey สื่อการสอนยุคโควิด 19 ครั้งที่ 3 ให้กับนักเรียนระดับบ้านสาธิต โดยแบ่งการส่งมอบออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การส่งมอบถึงบ้านนักเรียนและการเดินทางมารับที่โรงเรียนด้วยตนเอง ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติได้ใช้มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ตามแนวทางการศึกษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *