มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ ฯ นครนายก จัดประชุมติดตามการดำเนินงานของคณาจารย์และบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ พร้อมคณาจารย์และบุคลากร จัดประชุมติดตามการดำเนินงานของคณาจารย์และบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *