มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ ฯ นครนายก เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าว สวนดุสิต จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 7/2564 โดย สำนักกิจการพิเศษ

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และนางเอมิกา รัตนมาลา ผู้ประสานงานโครงการพื้นที่ 10 ไร่ ฯ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 7/2564 เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน เกษตรปลอดภัย ในพื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จังหวัดปราจีนบุรี โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ 13 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams วันที่ 7 กันยายน 2564

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *