มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์ฯนครนายก จัดกิจกรรมหอพักให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อ “จัดทำ E-portfolio อย่างไรให้ปัง”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมหอพักให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อ “จัดทำ E-portfolio อย่างไรให้ปัง” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีอาจารย์รวี ศิริปริชยากร และ อาจารย์ฉัตรทรายวดี บุญถนอม อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมคณาจารย์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ หอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *