มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ ฯ นครนายก ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย”

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย” โดยมี ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดี คณะครุศาสตร์ ผศ.สำเนียง ฟ้ากระจ่าง ผศ.ปริศนา ฟองศรัณย์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ภายใต้การดำเนินโครงการโดย ผศ.ดร.เบญจมาศ ขำสกุล อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ และมีกลุ่มผู้เข้าอบรม ได้แก่ กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *