มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์การศึกษา นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาของศูนย์การศึกษานครนายก ในการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา และในเวลา 14.30 – 15.30 น. ได้จัดประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมนักศึกษาและคณะอนุกรรมการนักศึกษาในแต่ละฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *