มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ ฯ นครนายก จัดประชุมติดตามการดำเนินงานการรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2565

ศูนย์การศึกษา นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมติดตามการดำเนินงานการรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานเรื่องการรับสมัครนักศึกษาและเพื่อประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรม “Virtual Open House for New Student : Meet & Greet with SDU NYK” ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 นี้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *