มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดพิธีเปิดกิจกรรม“ วิ่งนี้เพื่อเสือ – We are running Virtual Run”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดพิธีเปิดกิจกรรม“ วิ่งนี้เพื่อเสือ – We are running Virtual Run” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมถึงอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากทั้งกรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี ลำปาง และนครนายก เข้าร่วมในงานดังกล่าว โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรคณะครุศาสตร์ นักศึกษา และศิษย์เก่า และเพื่อจัดหากองทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 06.00 – 08.00 น. ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

 

 

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *