มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การคัดแยกและการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีมีสมดุลชีวิตและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยผู้ดูแลอาคารและสถานที่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาทำความสะอาด ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การคัดแยกและ การจัดเก็บขยะมูลฝอยของผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีมีสมดุลชีวิตและสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *