มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาครู ในหัวข้อ การแต่งหน้าตามสไตล์นักศึกษาครู

ในวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาครู ในหัวข้อ การแต่งหน้าตามสไตล์นักศึกษาครู ให้แก่นักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย และสาขาการประถมศึกษา ในเรื่องการดูแลบุคลิกภาพ สอนการแต่งหน้า ทำผม รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยได้รับเกียรติจาก คุณริศา อเนกบุณย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ อาคาร 5 ห้องเรียน 553

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *