มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่เมืองแห่งศิลปะของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2 / 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายก ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่เมืองแห่งศิลปะของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2 / 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *