มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนสู่บริบทการวิจัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก (ครั้งที่ 1)

ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนสู่บริบทการวิจัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 วัดศรีเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีนาวา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากพลี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้จากการเรียนวิชาบูรณาการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม เสริมสร้างประสบการณ์ในการทำกิจกรรมให้กับนักศึกษา

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *