มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมติดตามแผนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี

ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมติดตามแผนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก และบุคลากรศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ microsoft team

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *