มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

คณะผู้วิจัยจากโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณะผู้วิจัยจาก ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการวิจัย เรื่องการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานของวิถีชีวิตเกษตรกรรูปแบบใหม่ จังหวัดนครนายก

คณะผู้วิจัยจากโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และคณะผู้วิจัยจากศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการวิจัย เรื่องการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานของวิถีชีวิตเกษตรกรรูปแบบใหม่จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ 5 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของเกษตรกรและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรของจังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดนครนายก ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *