มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ประกันคุณภาพทางการศึกษาที่นักศึกษาควรรู้”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ประกันคุณภาพทางการศึกษาที่นักศึกษาควรรู้” ให้แก่คณะกรรมการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก และนักศึกษาที่สนใจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภรณ์ ยกอินทร์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *