มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมเพื่อเด็กพิการทางการศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมเพื่อเด็กพิการทางการศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร. มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมเป็นพิธีกรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมวังกระโจม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก (อาคาร 2)

 

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *