มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 2 พร้อมเป็นครูวันละนิด พิชิตใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 2 พร้อมเป็นครูวันละนิด พิชิตใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร ประธานกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยมีอาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมการอบรม ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *