มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี และบุคลากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารคณะ หลักสูตร ค.บ. และทรัพยากรสนับสนุน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ หลักสูตร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน พร้อมพาชมสถานที่โดยรอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *