มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ครั้งที่ 1(4) 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษาศูนย์การศึกษา นครนายก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ครั้งที่ 1(4) 2567 ร่วมกับคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *