มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดอบรมโครงการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Professional Learning Community as Lesson Study : พลังขับเคลื่อนการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดอบรมโครงการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษา ให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Professional Learning Community as Lesson Study : พลังขับเคลื่อนการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรม ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *