แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for November 19th, 2016

 
 • มสด นครนายก จัดโครงการให้การศึกษาสำหรับผู้ปกครอง

  เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดนิทรรศการ โครงการให้การศึกษาสำหรับผู้ปกครอง เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ และทัศนคติที่ดีในการจัดกิจกรรมให้การศึกษาสำหรับผู้ปกครอง โดยมีอาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ ให้คำปรึกษา และเสนอแนะในการจัดทำ

   
 •  
 • ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มสด เยี่ยมศูนย์นครนายก แสดงความยินดีรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 59

  วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.30 น. ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงค์ ประธานสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เยี่ยมชมศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ให้คำแนะนำในการบริการการศึกษา การจัดตารางเรียน ตารางสอนแก่อาจารย์ ทั้งนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์รวี ศิริปริชยากร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2559 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   
 •  
 • มสด นครนายก ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รวี ศิริปริชยากร รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รวี ศิริปริชยากร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2559 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีผลงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตามการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×