มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: July 7, 2017

บรรยายกาศ จัดการเรียนการสอนโครงการ “Pre-teacher program”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program ในเรื่องความหมายของครู ครูไทยที่สังคมคาดหวัง ครูไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยอาจารย์พันทิพย์ สิงห์ปาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 533 ศูนย์นครนายก

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรม“วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00-11.00 น. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหน่วย“วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา” มีการจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ความเป็นมา ความสำคัญ และการปฎิบัติตนในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และวัดอุดมธานี  

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×