มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: January 10, 2018

ศูนย์ฯนครนายก มอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฏ์) จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฏ์) จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในงานต่อไป    

ศูนย์ฯนครนายก เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างมาตรฐานองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยนายศุภพล กิจศรีนพดล เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างมาตรฐานองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.)ได้รับงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้จัดทำโครงการสานพลังมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยมีตัวแทนเข้าร่วม รวม 10 องค์กร ในวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก    

ศูนย์ฯนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง จ.ปราจีนบุรี โดยได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสมัครเข้าศึกษาต่อและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไปในอนาคต ในวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×