มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: August 7, 2019

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี

คณะผูุ้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมพิธีถวายสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดนครนายก  

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2562 โดยการใช้ผ้าขาวม้าจากชุมชนไทยพวนในการผลิตสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ในระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ นักเรียน นักศึกษา เข้าชมผลงานและทดลองใช้สื่อที่จัดแสดง  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมประจำปี2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมประจำปี2562 ด้วยหลักสูตรศึกษาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ส่งนักศึกษา เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2562 โดย การใช้ผ้าขาวม้าไทยพวนในการผลิตสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ในระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร และ อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นผู้ดูแลและคอยให้คำแนะนำกับนักศึกษา    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×