มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: December 4, 2019

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมจัดอบรม “โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 1/2562”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับ ตำรวจสันติบาลจังหวัดนครนายก จัดอบรม “โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 1/2562” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เพื่อให้นักศึกษาปลูกฝังจิตสำนึกดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เวลา 08.30 – 13.00 น.  

ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมงาน “World Science And Technology Education Conference 2019”

ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เข้าร่วมงานการนำเสนอวิจัย “World Science And Technology Education Conference 2019” จัดขึ้นโดย ICASE : International Council of Associations for Science Education โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยมีนักวิจัยเดินทางมาร่วมการนำเสนองานวิจัยครั้งนี้กว่า 20 ประเทศ ซึ่งหัวข้อในการนำเสนอคือ “Development of Local Educational Management …

ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมงาน “World Science And Technology Education Conference 2019” Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×