ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เข้าร่วมงานการนำเสนอวิจัย “World Science And Technology Education Conference 2019” จัดขึ้นโดย ICASE : International Council of Associations for Science Education โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยมีนักวิจัยเดินทางมาร่วมการนำเสนองานวิจัยครั้งนี้กว่า 20 ประเทศ ซึ่งหัวข้อในการนำเสนอคือ “Development of Local Educational Management Model and Educational Quality Indicator for Excellence” ใน วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมนันทา สวนนงนุช พัทยา เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป