แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for January 7th, 2020

 
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2563

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง บุคลากรศูนย์ฯ และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้าร่วมการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวมอบนโยบายในทำงานของบุคลากร ในเรื่องการทำงาน กระบวนการคิด และการพัฒนาทักษะในการทำงาน  โดยต้องเร่งพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์  พร้อมเน้นย้ำ เรื่อง “ Design Thinking ” บุคลากรควรพัฒนากระบวนการความคิดเชิงออกแบบ หรือ วิธีคิดให้รวดเร็ว […]

   
 •  
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ประชุมวางแผนการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 แห่ง”

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง และคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 แห่ง” ที่ได้รับผลการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ในโครงการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาเชิงพื้นที่ จังหวัดนครนายก ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

   
 •  
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ประจำปี 2563

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดพิธีถวายสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมีบุคลากรศูนย์ฯ  และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเข้าร่วมพิธีดังกล่าว วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 7.00-8.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×