แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for January 7th, 2020

 
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2563

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2563

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง บุคลากรศูนย์ฯ และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้าร่วมการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวมอบนโยบายในทำงานของบุคลากร ในเรื่องการทำงาน กระบวนการคิด และการพัฒนาทักษะในการทำงาน  โดยต้องเร่งพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์  พร้อมเน้นย้ำ เรื่อง “ Design Thinking ” บุคลากรควรพัฒนากระบวนการความคิดเชิงออกแบบ หรือ วิธีคิดให้รวดเร็ว […]

   
 •  
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ประชุมวางแผนการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 แห่ง”

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ประชุมวางแผนการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 แห่ง”

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง และคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 แห่ง” ที่ได้รับผลการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ในโครงการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาเชิงพื้นที่ จังหวัดนครนายก ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

   
 •  
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ประจำปี 2563

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ประจำปี 2563

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดพิธีถวายสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมีบุคลากรศูนย์ฯ  และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเข้าร่วมพิธีดังกล่าว วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 7.00-8.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก    

   
 •  
 
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×