มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: December 2020

ศูนย์ฯ นครนายก จัดกิจกรรมเปิดบ้าน “โครงการค่ายครุเยาวชน ครูสร้างคน คนสร้างครู ประจำปีการศึกษา 2564”

เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมเปิดบ้าน “โครงการค่ายครุเยาวชน ครูสร้างคน คนสร้างครู ประจำปีการศึกษา 2564” ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เรียนรู้กระบวนการเรียนการสอน ทำกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู รับชมการแสดงละครนิทานภาษาอังกฤษ การประดิษฐ์สื่อการสอนต่างๆ ผ่านพี่ๆนักศึกษาต้นแบบ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในการกล่าวเปิดงานและมอบแนวทางในการศึกษาต่อสาขาการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพุดคุยแบ่งปันประสบการณ์การเป็นครูปฐมวัยโดยพี่ๆศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานในเส้นทางอาชีพเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยโดยคณะอาจารย์หลักสูตรฯ …

ศูนย์ฯ นครนายก จัดกิจกรรมเปิดบ้าน “โครงการค่ายครุเยาวชน ครูสร้างคน คนสร้างครู ประจำปีการศึกษา 2564” Read More »

สโมสรไลออนส์นครนายกร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดนครนายกร่วมกันจัดการแข่งขันนกกรงหัวจุก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2ประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลัดสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

ณ สนามหน้าโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีนายอำนาจ แย้มศิริ ปลัดจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนกกรงหัวจุก พร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน  โดยมีนางไพวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เลขานุการสโมสรไลออนส์นครนายก ภาค301E พร้อมคณะให้การต้อนรับในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยสโมสรไลออนส์นครนายกร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดนครนายกร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชน อีกทั้งเป็นการหารายได้เป็นทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลัดสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต …

สโมสรไลออนส์นครนายกร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดนครนายกร่วมกันจัดการแข่งขันนกกรงหัวจุก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2ประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลัดสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการร่วมแข่งขันออกแบบชุดผ้าไทยในโครงการ “Yong Designer Contest ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ” โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการร่วมแข่งขันออกแบบชุดผ้าไทยในโครงการ “Yong Designer Contest ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ” จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีนางนิภาพรรณ เทียมธรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งการออกแบบของนักศึกษาเป็นการออกแบบชุดโดยใช้ผ้าขาวม้าที่ชุมชนลาวเวียงเป็นผู้ทอขึ้น และเลือกใช้สีกรมและสีขาวซึ่งเป็นสีการแต่งกายประจำท้องถิ่นของชาวลาวเวียง สีแดงมีความหมายมาจากความรักและความสามัคคีของชาวลาวเวียงและชาวนครนายก และชุดที่ออกแบบยังมีพื้นสีเดียวกับธงชาติไทยให้ความหมายถึงความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันของชาติอีกด้วย โดยชาวลาวเวียงมีต้นกำเนิดมาจากการอพยพถิ่นฐานของชาวลาวเมืองเวียงจันที่ย้ายรากฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งกระจายอยู่ด้วยกันหลายจังหวัด เช่น บึงกาฬ …

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการร่วมแข่งขันออกแบบชุดผ้าไทยในโครงการ “Yong Designer Contest ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ” โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×