มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผศ. ดร. ชัยยศ ชาวระนอง ประชุมชี้แจงโครงการ ITA จังหวัดปราจีนบุรี

S__3809414 S__3809426
ผศ ดร ชัยยศ ชาวระนอง ผอ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมชี้แจ้งตัวชี้วัด โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) จำนวน 7 อำเภอ จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 12-13-14 มกราคม 2559 โดย สำนักงาน ป.ป.ช. และท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *